Học phần THIẾT KẾ ĐIỀU HÀNH TOUR

Học phần THIẾT KẾ ĐIỀU HÀNH TOUR

Giảng viên: ThS. Trần Thị Thu Thủy

Đặng Thị Thúy Hiền

Nhập môn quản trị lữ hành

Nhập môn quản trị lữ hành

Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản sau:

-         Kiến thức về hoạt động du lịch trên thế giới, trong khu vực và ở Việt Nam.

-         Những vấn đề cơ bản về kinh doanh lữ hành quốc tế nói chung và kinh doanh lữ hành Việt Nam nói riêng.

-         Nghệ thuật thương lượng với các nhà cung cấp sản phẩm du lịch, cách soạn thảo hợp đồng kinh tế

-         Cách thức thiết kế chương trình du lịch (cách tính giá thành, giá bán), thực hiện và phương pháp tổ chức một Tour du lịch.

-         Kiến thức và kỹ năng cần thiết về quảng bá, cách thức bán và các hoạt động kinh doanh khác.

Văn hóa Huế

Văn hóa Huế

GV: Th.S Nguyễn Thi Thu Sương

Văn hóa Đa quốc gia

Văn hóa Đa quốc gia

Học phần Văn hóa đa quốc gia thuộc khối kiến thức đại cương trong chương trình đào tạo, nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng một cách có hệ thống về tiến trình lịch sử, triết học, tôn giáo, văn học của bốn nền văn hóa có ảnh hưởng lớn trên thế giới, trong đó đại diện phương Đông là Trung Quốc, Ấn Độ, Arập, và đại diện phương Tây là Hy Lạp, La Mã. Học phần cung cấp một kiến thức nền tảng về lối sống và tâm thức đặc trưng cho văn hóa phương Đông và phương Tây, mà đại diện là các quốc gia trên, nhằm góp phần vào khối kiến thức và kỹ năng chung cho ngành văn hóa ứng dụng vào lĩnh vực du lịch.